Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie 4.400 (C 14), is 3.000 voor Christus

 

Doordat na het Atlanticum de zeespiegel minder snel ging stijgen, stabiliseerde de kustlijn zich. Er vond zelfs zeewaartse uitbouw plaats in de westelijke kustvlakte. Achter de kustbarrière zorgde rivierwater voor verzoeting en ontstond veen. In het zuidwesten en noorden was de barrière nog niet gesloten, en zien we voortgaande sedimentatie in wad- en kweldergebieden. De situatie is die van 4.400 C 14-jaren geleden (dit is circa 3.000 voor Christus). 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland