Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie 5.300 (C 14), is 4.100 voor Christus

 

Tijdens de snelle rijzing van het zeewater in het Atlanticum verdronk het basisveen en werden in de kustvlakte vooral wadafzettingen gevormd. Dit proces verplaatste zich steeds verder naar het oosten. De kaart laat de situatie zien aan het eind van het Atlanticum, circa 5.300 C 14-jaren geleden (4.100 voor Christus). 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland