Atlas van Nederland

Geologie

Ligging bovenkant van de pleistocene afzettingen

 

Aan het eind van het Weichselien lag de Noordzee grotendeels droog, door de nog steeds lage stand van de zeespiegel. In westelijk en noordelijk Nederland had het landoppervlak weinig relif. In het westen werd dit landschap doorsneden door twee zeer brede, ondiepe dalen. En liep vanaf de Overijsselse Vecht naar het westen, het andere in het verlengde van de huidige grote rivieren. Dit oude landoppervlak helt geleidelijk naar het noorden en westen en ligt nabij de huidige kustlijn op 15 - 20 meter diepte. 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland