Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Eemien

 

In het vrij warme Eemien drong de zee ver oostwaarts door in gebieden waar het Saalien gletsjertongbekkens en diep ingesneden dalen waren ontstaan. In de zo gevormde baaien werden klei en zand met zeeschelpen gedeponeerd. Tijdens het Eemien stond het zeewater hoger dan tegenwoordig. Door de algemene bodemdaling van het Nederlandse bekken vindt men nu de mariene afzettingen onder een bedekking van jongere lagen, op diepten van acht meter en meer beneden NAP. De belangrijkste afwatering van de Rijn liep door het dal van de tegenwoordige Gelderse IJssel. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland