Atlas van Nederland

Geologie

Stuwwallen en glaciale bekkens

 

In Midden-Nederland vormde het landijs tijdens het Saalien stuwwallen en tongbekkens. In Noord-Nederland werd grondmorene in een zachtglooiend plateau afgezet. 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland