Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Laat-Cromerien (Interglacialen III - IV)

 

Tijdens de laatste twee interglacialen van het Cromerien-complex van ongeveer 400.000 tot 300.000 jaar geleden, deden zich belangrijke veranderingen voor. De oostelijke rivier bereikte ons land niet meer. De kustlijn leek op de huidige; op enkele plaatsen drong de zee naar binnen. De Rijn verliet het gebied van de slenken voorgoed, en werd daar opgevolgd door de Maas. Ongeveer vanaf Bonn begon de Rijn zijn huidige loop te volgen en bouwde een delta op die een groot deel van Nederland zou bedekken. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland