Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Vroeg-Cromerien (Interglacialen I - II)

 

In de verdeling van de afzettingen van de verschillende riviersystemen zijn herhaaldelijk veranderingen opgetreden. In het oudere deel van het Cromerien-complex, tussen 700.000 en 500.000 jaar geleden, lag de zuidelijke Noordzee geheel droog. De Rijn stroomde in een groot gebied, dat zowel de slenken in het zuiden als het huidige stroomgebied besloeg. De Maas, die ten dele westelijk van de huidige loop stroomde, was nog steeds een zijrivier van de Rijn. De oostelijke rivier creŽerde in het noorden een grote riviervlakte. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland