Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Laat-Tiglien (zone C 5)

 

Een belangrijke verandering trad op in het Laat-Tiglien (circa 1,8 miljoen jaar geleden). De delta's van de oostelijke rivier en van de Rijn breidden zich zeer sterk uit en gingen één geheel vormen. De zee trok zich uit Nederland terug om pas veel later in de huidige kustgebieden terug te keren. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland