Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Tiglien (zone C 3)

 

Aan het begin van het Tiglien bedekte de zee nog een belangrijk deel van Nederland, zoals dat ook in het Tertiair het geval was. In het noordoosten werd een delta opgebouwd door het oostelijke riviersysteem, in het zuiden door de Rijn, die toen in het gebied van Centrale Slenk en Venlo-Slenk stroomde. De Maas, toen zijrivier van de Rijn, mondde bij Jülich daarin uit. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland