Atlas van Nederland

Geologie

Basis van de Tertiaire afzettingen

 

Meer formeel luidt de titel van deze kaart: Diepte onderzijde Onder- (Midden-, Boven-) Noordzeegroep, want er is een lithostratigrafisch niveau gekarteerd. Dit betekent onder andere dat in gebieden waar tertiaire afzettingen ontbreken, de basis van de kwartaire afzettingen weergegeven is. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland