Atlas van Nederland

Geologie

Delfstoffen in de diepe ondergrond

 

De winning en verwerking van delfstoffen is in Nederland een belangrijke bedrijfstak. Bij het voorbereiden en voeren van beleid wordt het Ministerie van Economische Zaken bijgestaan door twee diensten: de Rijks Geologische Dienst in Haarlem en het Staatstoezicht op de Mijnen in 's-Gravenhage. 

 

 

 

winningsvergunning voor aardolie en / of aardgas

concessies voor de winning van: 

aardolie en / of aardgas

1. Schoonebeek
2. Tubbergen
3. Rijswijk
4. Rossum - de Lutte
5. Groningen
6. Drente
7. Akkrum
8. Leeuwarden
9. Noord-Friesland
10. Tietjerksteradeel
11. Bergen
12. Middelie
13. Slootdorp
14. Twente

steenzout

I Buurse
II Twente-Rijn
III Adolph van Nassau
IV Weerselo

kalium- en magnesiumzouten

V Veendam

steenzout en steenkool

VI Gelria

steenkool

a. Domaniale Mijn
b. Mijn Willem-Sophia
c. Laura-Vereeniging
d. Oranje Nassau Mijnen
e. Staatsmijn Wilhelmina
f. Staatsmijn Emma-Hendrik-Maurits
g. Staatsmijn Groot-Beatrix 

 

* Thans geen winning meer

* * Winning heeft hier nooit plaatsgevonden

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland