Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Vroeg-Krijt

 

Paleogeografische reconstructie van de vermoedelijke verdeling tussen zee en land tijdens het Vroeg-Krijt. In het westen en noorden van het land en onder het huidige Continentale Plat werd zand afgezet in sedimentaire bekkens. Dit zijn nu goede reservoirgesteenten voor aardolie. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland