Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Vroeg-Perm

 

Paleogeografische reconstructie van de vermoedelijke verdeling tussen zee en land tijdens het Vroeg-Perm. In deze periode bevond zich een groot sedimentair bekken ten noorden van het huidige Nederland. In het centrum van dit bekken werd zout gevormd, terwijl aan de randen zand en klei werden afgezet.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland