Atlas van Nederland

 

 

Deel 13

Geologie

 

Zorg voor landschap en milieu

 

Een land met een hoge graad van economische ontwikkeling als Nederland vraagt om veel grondstoffen en energie. Het is van groot belang, in hoeverre deze vraag door de natuurlijke hulpbronnen uit eigen land kan worden bevredigd. Dit vergt kennis van wat vele miljoenen jaren geologische geschiedenis ons hebben nagelaten, zoals aardolie, aardgas of steenkool. De vondsten onder het zogenaamde Continentale Plat van de Noordzee hebben onze grondstoffenrijkdom uitgebreid. De Nederlandse economie drijft naar men wel eens zegt op de kurk van het aardgas, dat vooral in het Noorden des lands wordt aangetroffen. 

 

Geologie biedt inzicht hoe de natuur uit een ver verleden de mensen nu nog ten goede komt. Een gedetailleerde kaartserie belicht de eminente betekenis van de aardlagen onder ons en tal van zogenaamde oppervlakte-delfstoffen, zoals zand en grind.

 

Link: geologische indeling

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland