Atlas van Nederland

Geologie

Steenkoolbekkens in Nederland en omgeving

 

Reeds ontgonnen, in ontginning zijnde en mogelijk winbare steenkoolvelden in Nederland en aangrenzende gebieden. Hoewel onder bijna het gehele land steenkool voorkomt, bepaalt de diepteligging welke lagen eventueel met de bestaande mijnbouwtechnieken ontgonnen kunnen worden. De voormalige mijnbouw in Zuid-Limburg bereikte slechts een diepte van ongeveer 850 meter. 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland