Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Laat-Carboon

 

Paleogeografische reconstructie van de vermoedelijke verdeling tussen zee en land tijdens het Laat-Carboon. Gedurende deze periode vulden afbraakproducten van de Hercynische gebergteketens de ondiepe zeeŽn steeds verder op. Langs de kust ontwikkelden zich uitgestrekte moerassen. Het Massief van Brabant verhief zich nauwelijks boven het zeewater. Af en toe slaagde de zee erin grote gebieden te veroveren, maar deze korte periodes werden tegen het einde van het Carboon steeds zeldzamer. Bij de invasies van de zee werden klei en slib afgezet op het veen. Deze zogenaamde mariene niveaus bieden nu belangrijke mogelijkheden voor vergelijking met de Belgische, Duitse en Engelse steenkoolvelden, en zelfs met carbonische afzettingen in Rusland en de Verenigde Staten. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland