Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie Vroeg-Carboon

 

Paleogeografische reconstructie van de vermoedelijke verdeling tussen zee en land tijdens het Vroeg-Carboon. In het noorden en zuiden verrezen vanaf het Devoon gebergteketens, waartussen een gebied lag met kleinere gebergtes, een ondiepe zee en enkele eilanden. Voor Nederland was het Massief van Brabant van belang. Op de plaats waar nu Maastricht ligt stak dit massief boven water uit, en daaromheen ontwikkelden zich koraalriffen. Aan het eind van het Vroeg-Carboon overstroomde de zee grote stukken van het Massief van Brabant. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland