Atlas van Nederland

Geologie

Globe

 

De zwerftocht van een klein stukje van de aardkorst, namelijk een gedeelte van het huidige West-Europa, in het geologische verleden. Hieruit blijkt dat het Euraziatische continent niet altijd dezelfde positie op de aardbol heeft ingenomen. De vroegere posities van andere continenten of gedeelten daarvan zijn voor de duidelijkheid weggelaten. West-Europa lag tijdens het Carboon rond de evenaar. De klimaatsomstandigheden waaronder sedimenten uit die tijd moeten zijn afgezet, wijzen daarop. Nog langer geleden bevond ons werelddeel zich zelfs op het zuidelijk halfrond.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland