Atlas van Nederland

Infrastructuur

Spoorwegen, 1930

 

In vergelijking met de wegeninfrastructuur is het spoorwegstelsel minder fijnmazig, terwijl de ontwikkeling sinds 1930 voornamelijk een inkrimping van het aantal verbindingen en stations laat zien. Daar staat tegenover dat op de hoofdverbindingen een kwalitatieve en technische verbetering is te constateren, ook versterkt door de sinds 1970 ingevoerde intercity-dienstregeling. Recente verbeteringen van het spoorwegstelsel kunnen vooral worden toegeschreven aan het forensisme. Dit betreft de opening van een aantal forensenstations, nieuwe verbindingen als de Zoetermeerlijn en de Nieuwegeinlijn, maar ook de aanleg van parkeervoorzieningen bij de diverse parkeer en reis-stations (P + R).

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 12: Infrastructuur, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland