Atlas van Nederland

Infrastructuur

Weglengte per km2 per gemeente, 1982

 

Regionale verschillen in de wegendichtheid zijn in hoofdzaak verbonden met de mate van verstedelijking van gemeenten. Daarnaast zijn er meer in detail verschillen per regio waarneembaar ten gevolge van variaties in inkomen, centraliteit van het gebied en dergelijke.

 

gemeentelijke indeling 1 januari 1982

 

 

weglengte in km per km2

 

bron: Atlas van Nederland, deel 12: Infrastructuur, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland