Atlas van Nederland

Infrastructuur

Verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet, 1980

 

Over veel wegen in Nederland liggen teldraden, waarmee iedere auto die passeert wordt geteld, of beter, ieder paar wielen. Op grond daarvan kan de gebruiksintensiteit worden aangegeven. Bijgaande kaart gaat uit van het wegenstelsel gevormd door de hoogste klasse van wegen. Opgemerkt zij, dat een aantal van 100.000 auto's per dag 70 per minuut betekent, indien het verkeer over 24 uur regelmatig verspreid zou zijn.

 

 

gemiddeld aantal auto's per dag op werkdagen in 1980

 

bron: Atlas van Nederland, deel 12: Infrastructuur, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland