Inhoud
Infrastructuur
Hoofdwegennet in 1930
Hoofdwegennet in 1960
Hoofdwegennet in 1984
Verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet
Aantal auto's per 1.000 inwoners per gemeente
Weglengte per km2 per gemeente
Frequentie streekvervoer en buurtbusgebieden
Spoorwegen, 1930
Spoorwegen, 1960
Spoorwegen, 1984
Gemiddeld aantal treinreizigers per werkdag
Vaarwegen