Atlas van Nederland

 

 

Deel 12

Infrastructuur

 

Bedrijfsleven aan de poort van Europa

 

Nederland is een industriŽle laatbloeier. De oudste industriegebieden zijn nu echter nauwelijks meer herkenbaar en het traditionele beeld ervan is vergruisd. Textielsteden en mijnzetels zijn verdwenen. Hoe ziet het bedrijfsleven er regionaal uit, nu grote internationale ondernemingen zich manifesteren? Hun hoofdzetels vinden we in de grote steden, hun fabrieken in de jonge industriegemeenten in het noorden en zuiden van het land, hun distributiecentra in de havens en in het midden van het land. 

 

Een dichtbevolkt land met veel bedrijvigheid en een steeds meer mobiele bevolking vergt een toereikend net van vaarwegen, autowegen, spoorwegen, enzovoort. Tot deze infrastructuur moeten we ook rekenen wat dikwijls voor ons oog verborgen is, zoals het ondergrondse net van buisleidingen. Infrastructuur bevat een schat aan kaarten en toelichting op dit voor velen niet zo bekende terrein van het maatschappelijk leven. Niet alleen personen- en goederenverkeer vergen ruimte, dat geldt ook voor openbare nutsvoorzieningen, die water, gas en elektriciteit leveren. In het volle Nederland moet de overheid zeker hier regelend optreden.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland