Atlas van Nederland

Infrastructuur

Hoofdwegennet in 1984

 

De ontwikkeling van het nationale wegennet in de periode vanaf 1930 tot heden is een voortgaande technische verbetering van de wegen tussen de grotere bevolkingsconcentraties. In de kaart zijn alle plaatsen aangegeven die in het betreffende jaar 20.000 of meer inwoners telden. De technische verbetering van het wegenstelsel bestaat uit een aantal directere verbindingen ter complementering van het netwerk, doch bovenal uit kwaliteitsverbetering van bestaande weggedeelten, door verbreding, verbetering van het wegdek en het scheiden van de rijbanen. Een voor Nederland specifiek probleem is het passeren van barrières gevormd door de grote rivieren en estuaria. De jaartallen waarop deze barrières op verschillende plaatsen voor het eerst werden gekruist door middel van bruggen of tunnels zijn aangegeven op de kaart.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 12: Infrastructuur, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland