Atlas van Nederland

Poort van Europa

De uitbreiding van de Rotterdamse haven tot 1985

 

De eerste grootschalige aanpassing in de Rotterdamse haven vond plaats in 1907 toen werd begonnen met de aanleg van de Waalhaven. Deze havenuitbreiding, die in 1937 voltooid werd, was bedoeld voor de overslag van massagoederen. Schepen tot circa 30.000 dead weight ton, voor die tijd zeer groot, konden hier afmeren. De overslag vond zoals toen gebruikelijk overwegend op stroom plaats. Zeker zo bepalend voor het huidige gezicht van de Rotterdamse haven was het Botlekproject, waarmee in 1954 werd gestart en waar in 1957 de eerste schepen tot 60.000 dead weight ton konden worden opgevangen. Door dit project werden de tot dan agrarische gebieden ten westen van de Oude Maas voor het eerst bij de havenactiviteiten betrokken. Toen dit project gereed was, was de ontwikkeling naar nog grotere schepen al weer voortgeschreden. Slechts één jaar nadat het eerste zeeschip de Botlekhavens binnenvoer, werd gestart met het Europoortproject. Hier kunnen schepen met een diepgang tot circa 20 meter binnenvaren. Het (voorlopige) eindpunt van deze ontwikkeling vormt de Maasvlakte, waar de allergrootste oceaanschepen kunnen worden ontvangen.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 11: Poort van Europa, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland