Atlas van Nederland

 

 

Deel 11

Poort van Europa

 

Bedrijfsleven aan de poort van Europa

 

Nederland is een industriŽle laatbloeier. De oudste industriegebieden zijn nu echter nauwelijks meer herkenbaar en het traditionele beeld ervan is vergruisd. Textielsteden en mijnzetels zijn verdwenen. Hoe ziet het bedrijfsleven er regionaal uit, nu grote internationale ondernemingen zich manifesteren? Hun hoofdzetels vinden we in de grote steden, hun fabrieken in de jonge industriegemeenten in het noorden en zuiden van het land, hun distributiecentra in de havens en in het midden van het land. 

 

In talloze opzichten moet de Nederlandse economie geplaatst worden in een Europees kader. De open economie van ons land komt zeer markant tot uitdrukking in de functies van zee- en luchthavens. De wereldhaven Rotterdam, met zijn achterland dat tot diep in Europa reikt, heeft een grootscheepse industrialisatie doorgemaakt. Het internationaal contactcentrum Amsterdam, met de intercontinentale luchthaven, krijgt terecht veel aandacht. Thema's als wereldhandel, internationaal vervoer en grondstoffen- en energievoorziening worden vanuit Europees perspectief te zamen gebracht. Poort van Europa toont dit karakteristieke beeld van Nederland.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland