Atlas van Nederland

Poort van Europa

De toegangsroutes tot de Rotterdamse haven door de eeuwen heen

 

Aanvankelijk liep de zeeweg naar Rotterdam via het Brielse Gat. Door verzanding werd deze route na 1700 minder goed bevaarbaar. Het Goereese Gat bood een alternatief. Via Hollandsch Diep, Dordtse Kil en Oude Maas (soms zelfs via de Noord) bereikte men vanuit oostelijke richting Rotterdam. Deze route verklaart ook de sterke positie in die tijd van Dordrecht. Ook het Goereese Gat kreeg na verloop van tijd te maken met verzandingen, waardoor in het begin van de 19e eeuw de inmiddels grotere schepen genoodzaakt waren de nog langere omweg via het Brouwershavensche Gat en het Volkerak te volgen. De verzanding van het Goereese Gat had tevens tot gevolg dat het in 1829 geopende, Voornse Kanaal niet de betekenis voor Rotterdam kreeg die men ervan verwacht had.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 11: Poort van Europa, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland