Atlas van Nederland

Landbouw

De ontwikkeling van de agrarische productie, 1960 - 1986

 

Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland zijn de voornaamste agrarische provincies. In 1986 namen zij samen bijna de helft van het aantal standaard-bedrijfseenheden (toegevoegde waarde) voor hun rekening. Evenals Flevoland, Overijssel en Limburg kenden zij daarnaast een meer dan gemiddelde groei van het aantal standaard-bedrijfseenheden tussen 1960 en 1986.

 

 

toename productie 1960 - 1986 per provincie

 

bron: Atlas van Nederland, deel 10: Landbouw, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland