Atlas van Nederland

Landbouw

Gemiddelde oppervlakte van land- en tuinbouwbedrijven in 1910, 1950 en 1986

 

De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is onder andere door splitsingen in veel gebieden verlaagd. In sommige gebieden is de vroegere grootschalige structuur daardoor afgevlakt. Vanaf de jaren vijftig is de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven toegenomen, vooral in het noorden van het land. De ontwikkeling van de intensieve veehouderij, van de tuinbouw en van de nevenberoepslandbouw zijn van invloed op de regionale verschillen.

 

 

a. 1910

 

gemiddelde bedrijfsoppervlakte

indeling in landbouwgebieden 1910

 

 

b. 1950

 

gemiddelde bedrijfsoppervlakte

indeling in landbouwgebieden 1950

 

 

c. 1986

 

gemiddelde bedrijfsoppervlakte

indeling in landbouwgebieden 1986

 

bron: Atlas van Nederland, deel 10: Landbouw, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland