Atlas van Nederland

Landbouw

Mestproductie, 1987

 

De totale fosforproductie van de veehouderij geeft per hectare cultuurgrond aanzienlijke verschillen te zien. In het oosten en zuiden van het land hebben grote gebieden een veel hogere productie dan 125 kilogram P2O5 per hectare. Dit is de norm die na verloop van tijd zal gaan gelden. 

 

 

mestproductie per gebied

 

bron: Atlas van Nederland, deel 10: Landbouw, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland