Atlas van Nederland

Landbouw

Productierichtingen in land- en tuinbouw, 1986

 

De productie van de land- en tuinbouwbedrijven is op basis van standaardbedrijfseenheden (dit is een maatstaf voor de toegevoegde waarde) herleid tot vier productierichtingen. De gemeenten zijn getypeerd naar de verhouding waarin deze richtingen voorkomen. Op deze wijze komen de gespecialiseerde akkerbouw-, tuinbouw- en veehouderijgebieden naar voren. De aanwezigheid van een groot aandeel intensieve veehouderij wordt apart aangegeven. 

 

 

gemeenten naar productierichting

 

bron: Atlas van Nederland, deel 10: Landbouw, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland