Atlas van Nederland

Landbouw

Dichtheid agrarische beroepsbevolking per 100 hectare cultuurgrond, 1986

 

In 1960 werkten gemiddeld 16 agrarische arbeidskrachten op 100 hectare cultuurgrond. In 1986 was dit nog 11. Hogere cijfers gelden voor het glastuinbouwgebied in Zuid-Holland, en in wat mindere mate voor Gelderland en Noord-Brabant met veel intensieve veehouderij (varkens, kippen, kalveren). In de akkerbouw- en weidegebieden in de drie noordelijke provincies en Zeeland is het aantal relatief laag.

 

 

werkzame personen per 100 hectare cultuurgrond

Enkele gemeenten zijn in meerdere delen gesplitst.

 

bron: Atlas van Nederland, deel 10: Landbouw, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland