Inhoud
Landbouw
Regionale concentratie en intensiteit van de landbouw
Het agrarisch grondgebruik
Agrarische beroepsbevolking
Dichtheid agrarische beroepsbevolking per 100 hectare cultuurgrond
Productierichtingen in land- en tuinbouw
Mestproductie
Gemiddelde oppervlakte van land- en tuinbouwbedrijven
Ecologische en biologisch-dynamische landbouwbedrijven
De ontwikkeling van de agrarische productie
Visserij