Atlas van Nederland

Landbouw

Regionale concentratie en intensiteit van de landbouw, 1984

 

De landbouw wordt het meest intensief bedreven in het westen, midden en zuiden van het land, met uitzondering van de zeeklei- en rivierkleigebieden en Zuid-Limburg. Hier is een belangrijk deel van de agrarische productiecapaciteit geconcentreerd. Met name de tuinbouw en intensieve veehouderij leveren hieraan belangrijke bijdragen. Relatief is de agribusiness het belangrijkst in het Noorden en Zuidwesten en in Flevoland. In Noord-Nederland levert zij zelfs ruim eenvijfde van de werkgelegenheid.

 

 

concentratie landbouw, 1984

 

bron: Atlas van Nederland, deel 10: Landbouw, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland