Atlas van Nederland

Bedrijven

Innovatieprofiel van de productiestructuur

 

Economische potentie is een gecompliceerd en veelzijdig begrip. Uitgaande van enerzijds de productiestructuur dragen onder andere octrooien, kansrijke werkgelegenheid, status, research en development en grootteklassestructuur daaraan bij. Geredeneerd vanuit het productiemilieu gaat het om factoren als kenniscentra, opleidingsniveau, bedrijfsruimte, enzovoorts.

 

COROP-gebieden

 

 

innovatieprofiel

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland