Atlas van Nederland

Bedrijven

Werkgelegenheid in groeiende sectoren in de dienstensector, 1978

 

De dienstensector vertoont al jarenlang een stormachtige groei. Vooral de zogenaamde intermediaire diensten (groothandel, banken, verzekeringen en zakelijke dienstverlening) zijn hiervoor verantwoordelijk. De sterkste groeisectoren zijn in de kaart afgebeeld.

 

 

concentratiegetal

Nederlands gemiddelde: 31,0 %

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland