Atlas van Nederland

Bedrijven

Werkgelegenheid in groeiende sectoren in de industrie, 1978

 

De werkgelegenheid in de industrie is sedert de jaren zestig aan het afbrokkelen. Toch zijn er sectoren die het niet slecht doen. De kaart geeft een overzicht van de spreiding van de werkgelegenheid in sectoren die minder snel afnemen dan de totale industrie, dan wel groeien.

 

 

concentratiegetal

Nederlands gemiddelde: 25,7 %

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland