Atlas van Nederland

Bedrijven

Werkgelegenheid in de dienstensector naar bedrijfsklasse, 1981

 

De dienstensector is sterk geconcentreerd in de vier grote steden in West-Nederland. Tussen die steden tekent zich een functionele specialisatie af. Rotterdam is relatief sterk in de vervoerssector, Amsterdam (en ook Utrecht) in het bank- en verzekeringswezen en Den Haag in de zakelijke diensten (de in Den Haag eveneens dominerende overheidssector is niet in het kaartbeeld opgenomen). Bijna overal is de groothandel de meest op de voorgrond tredende tak van commerciŽle dienstverlening.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland