Atlas van Nederland

Bedrijven

Werkgelegenheidstypologie van de Nederlandse gemeenten, 1986

 

Nederland toont een duidelijke tweedeling naar werkgelegenheidstypologie. De drie westelijke provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn weinig industrieel en meer op diensten gericht. In overig Nederland overheerst de industrie. In het Groene Hart van de Randstad en in Zuidoost-Utrecht is de groothandel sterk vertegenwoordigd.

 

Opgenomen zijn de namen van gemeenten met meer dan 25.000 inwoners.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland