Atlas van Nederland

Bedrijven

Centraliteit van vestigingsplaatsen

 

Voor veel bedrijven speelt afstand een belangrijke rol. Door het relatief goed wegennet in Nederland toont de centraliteitskaart een vrijwel concentrisch patroon, met de beste bereikbaarheid in het midden van het land. Met files en andere knelpunten is in de berekening van de centraliteit geen rekening gehouden.

 

 

gemiddelde afstand over de weg naar idere ander plaats in Nederland

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland