Atlas van Nederland

Bedrijven

Migratie industrie en diensten, 1985 - 1986

 

Nederland ziet er heel anders uit als de Kamer van Koophandel-districten worden afgebeeld naar grootte van het aantal vestigingen in industrie en diensten. West-Nederland - en vooral de grote stadsgewesten - domineert sterk. De bedrijfsmigratie tussen Kamerdistricten is het grootst in West- en Midden-Nederland. Een belangrijk vertrekoverschot kennen de regio's Arnhem, Rotterdam, Gouda, Hilversum en Zaanstad. Een vestigingsoverschot treft men aan in de regio's 's-Hertogenbosch, Breda, Den Haag en Utrecht. Het vertrekoverschot van de regio Rotterdam is bijna even groot als het vestigingsoverschot van de regio Utrecht (+ 100). De regio Rotterdam verliest bedrijven aan alle omringende gebieden en aan Amsterdam. Amsterdam verliest bedrijven aan Den Haag. Utrecht ontvangt bedrijven uit een wijde omgeving.

 

De ondergrond van de kaart wordt gevormd door een anamorfose van de Kamer van Koophandel-districten. De oppervlakten van de districten verhouden zich tot de aantallen vestigingen in industrie en diensten per district. 

 

 

migratie naar alle districten

migratie naar aanliggende districten

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland