Atlas van Nederland

Bedrijven

Werkgelegenheid in de dienstensector, 1963 - 1978

 

De dienstensector heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt in de periode 1963 - 1978. Dit geldt voor de meeste gebieden van Nederland, met name in het Groene Hart van de Randstad, centraal Nederland en Noord-Brabant. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is echter sprake van een belangrijke teruggang. Mede daardoor neemt het werkgelegenheidsaandeel van grote delen van Midden- en Zuid-Nederland toe.

 

 

toe- en afname regionaal aandeel in de Nederlandse werkgelegenheid

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland