Inhoud
Bedrijven
Bedrijvigheid per provincie
Industriegebieden
Werkgelegenheid in de industrie
Werkgelegenheid in de dienstensector
Werkgelegenheid in de industrie (2)
Werkgelegenheid in de dienstensector (2)
Vestigingen in de industrie, groothandel en zakelijke diensten
Migratie industrie en diensten
Centraliteit van vestigingsplaatsen
Werkgelegenheidstypologie van de Nederlandse gemeenten
Werkgelegenheid in de industrie naar bedrijfsklasse
Werkgelegenheid in de dienstensector naar bedrijfsklasse
Relatieve en absolute omvang van de bedrijfsbevolking
Werkgelegenheid in groeiende sectoren in de industrie
Werkgelegenheid in groeiende sectoren in de dienstensector
Innovatieprofiel van de productiestructuur
Innovatieprofiel van het productiemilieu