Atlas van Nederland

Bedrijven

Werkgelegenheid in de dienstensector, 1978

 

De werkgelegenheid in de dienstensector is tamelijk ongelijkmatig over Nederland verspreid. De werkgelegenheid is zeer omvangrijk in de vier grote steden en de Haarlemmermeer. De dienstensector is relatief oververtegenwoordigd in West- en Centraal-Nederland en ondervertegenwoordigd in de meer perifere gebieden.

 

 

concentratie diensten

onder- en oververtegenwoordiging van de diensten in de totale regionale werkgelegenheid (Nederlands gemiddelde = 100)

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland