Atlas van Nederland

Bedrijven

Werkgelegenheid in de industrie, 1978

 

Een omvangrijke werkgelegenheid in de industrie vinden we in Rotterdam, Amsterdam en IJmond, maar daarnaast vooral in gebieden buiten West-Nederland. De relatieve concentratie is vooral hoog langs de zuid- en oostrand van Nederland.

 

 

concentratie industrie

onder- en oververtegenwoordiging van de industrie in de totale regionale werkgelegenheid (Nederlands gemiddelde = 100)

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland