Atlas van Nederland

Bedrijven

Bedrijvigheid per provincie, 1986

 

De bedrijvigheid is ongelijk over Nederland verdeeld. In de drie westelijke provincies vindt men 52 % van de bedrijfsvestigingen in industrie en diensten tegen 44 % van de bevolking. De drie noordelijke provincies kennen relatief weinig bedrijfsvestigingen.

 

 

aantal vestigingen per 1.000 inwoners

 

bron: Atlas van Nederland, deel 9: Bedrijven, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland