Atlas van Nederland

Werken

Personen met een niet-Nederlandse nationaliteit naar landsdeel, 1986

 

De onderscheiden nationaliteiten zijn in uiteenlopende mate over de landsdelen verspreid. Tussen Marokkanen en Turken bestaat een opvallend regionaal contrast. Marokkanen werken voor het overgrote deel in het westen (72 procent), Turken veel minder (59 procent). In het oosten domineren de Turken sterk (gerecruteerd door de industrie), in het zuiden is van overeenkomst met het landelijk beeld sprake. Spanjaarden en Joegoslaven zijn ook sterk op het westen gericht (veelal door de scheepsbouw aangetrokken). Italianen zijn meer over het land verdeeld, zij verblijven veelal reeds langer hier. 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 8: Werken, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland