Atlas van Nederland

Werken

Arbeidsongeschikten, 1987

 

De Amsterdamse positie is niet alleen voor arbeidsongeschikten uitzonderlijk, ook de werkloosheid is daar hoog. Zo'n 27 procent van de bruto beroepsbevolking (werkenden, werklozen, arbeidsongeschikten) werkt niet, in Nederland als geheel 21 procent. Toch is de banengroei niet achtergebleven, maar deze arbeidsplaatsen worden ingenomen door goed opgeleiden van buiten. De stedelingen komen scholing te kort. Onder de minderheden, sterk vertegenwoordigd in de grote steden, is de werkloosheid onrustbarend hoog. 

 

 

aandeel van de arbeidsongeschikten van de beroepsbevolking van 15 - 64 jaar per COROP-gebied 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 8: Werken, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland