Atlas van Nederland

Werken

Langdurig werklozen, augustus 1987

 

Langdurig werklozen zijn vooral in Zuid-Holland te vinden (industriŽle herstructurering). In een groeiende dienstenprovincie als Utrecht is de situatie veel gunstiger. Voor vrouwen verschilt het kaartbeeld, op Zuid-Holland na, niet wezenlijk. In de provincies buiten de Centrale Stedenring is de harde kern van de werkloosheid niet zo sterk gegroeid door betere hulp uit de omgeving en betere aansluiting tussen vraag en aanbod. 

 

percentage langer dan 36 maanden ingeschreven bij arbeidsbureaus

 

 

 

a. mannen

 

 

b. vrouwen

 

bron: Atlas van Nederland, deel 8: Werken, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland