Atlas van Nederland

Werken

Mannelijke beroepsbevolking naar laatst behaal onderwijsdiploma, 1985

 

In de hogere trap van het onderwijs zijn de verschillen tussen de geslachten veel minder dan men zou verwachten. Dit heeft te maken met het feit dat de aanwezige mannelijke beroepsbevolking veel meer ouderen (met een beperktere scholing) kent en de vrouwen recenter zijn opgeleid (oudere ongeschoolde vrouwen ontbreken vrijwel). De noordelijke Randstad, met hoogwaardige werkgelegenheid heeft een relatief goed opgeleide beroepsbevolking, Rotterdam scoort veel lager. Voor Eindhoven bij de mannen (Philips) en Arnhem / Nijmegen voor de vrouwen is het niveau relatief hoog, Groningen is een eiland te midden van een laag opgeleide periferie. 

 

 

onder - c. q. oververtegenwoordiging van MBO + HAVO top +VWO + HBO + WO ten opzichte van totaal (exclusief nog schoolgaand) (index Nederland = 100)

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 8: Werken, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland